Nieuws
Het laatste nieuws lezen?

Investeringen cruciaal voor succes elektrisch rijden

9 december 2019 / Nieuws

De groei van het aandeel elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark gaat veel sneller dan verwacht. Dit valt te lezen in het rapport Mobility 2030, dat KPMG 3 december jl. heeft gepubliceerd.
Steeds meer autofabrikanten nemen drastische maatregelen om geld vrij te maken voor investeringen in elektrificatie en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals forse kostenreducties, fusies en vormen van samenwerking. Daarmee groeit het aanbod van elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren in hoog tempo en wordt deze vorm van vervoer ook op steeds grotere schaal bereikbaar voor de consument en de zakelijke rijder.

Investeren in randvoorwaarden
Nederland loopt samen met Noorwegen voorop in Europa als het gaat om elektrisch rijden. Om deze positie te kunnen vasthouden is het van groot belang dat het huidige elektriciteitsnet wordt aangepast zodat de piekbelasting door snelle groei van het aantal elektrische auto’s kan worden opgevangen.“Wij moeten flink investeren in het ontwikkelen en aansluiten van ‘smart grid’ initiatieven voor elektrische voertuigen zodat vraag en aanbod van energie op lokaal niveau beter wordt gebalanceerd”, aldus Stijn de Groen, Lead voor Mobility 2030 bij KPMG.

Stabiel overheidsbeleid is essentieel
Bovendien moet de overheid volgens De Groen ‘alles op alles’ zetten om versneld af te stappen van de fossiele brandstoffen. Vooral omdat onze mobiliteit een belangrijk deel van de totale uitstoot vormt. Stabiel overheidsbeleid is dan ook essentieel. Diverse instrumenten kunnen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld het wegnemen van de onzekerheid als het gaat om bijtellingsregels en andere fiscale prikkels. Maar denk ook aan het vrijmaken van geld om vervuilende auto’s versneld uit te faseren.

Tot slot: doorpakken op het gebied van MaaS
Ook op het gebied van Mobility-as-a-Service-concepten moet Nederland doorpakken, stelt het rapport. “Alleen een integraal, flexibel en betaalbaar dienstenaanbod zal op grote schaal mensen overtuigen”, aldus De Groen. “Dat ontbreekt nu nog, waardoor Nederland ook op dit thema nog niet echt door kan pakken”. Hij gelooft wel in de zeven MaaS-pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Dat is een goede stap, maar het is wel zaak dat die leerervaringen vervolgens op afzienbare termijn ook op landelijk niveau kunnen worden toegepast”.

Bron: KPMG

× Kunnen we u helpen?