Nieuws
Het laatste nieuws lezen?

Steeds meer bedrijven laten zich adviseren door Fleet Resource

4 juni 2021 / Nieuws

advies case

Inmiddels hebben zo’n 110 organisaties hun wagenparkbeheer volledig aan Fleet Resource uitbesteed. Hiermee is het beheer van ruim 1600 auto’s vertrouwd in onze handen.
Maar weet u dat wij ook voor veel bedrijven advieswerk verrichten? U hoeft dus niet perse een beheer-abonnement bij ons af te sluiten om gebruik te kunnen maken van onze expertise.

Espria
Neem nou Stichting Espria, een zorgconcern bestaande uit verschillende zorgorganisaties. Met een wagenpark van ruim 200 auto’s, die in sommige gevallen 24/7 beschikbaar moeten zijn, is mobiliteit een belangrijk speerpunt.
Espria had al het besluit genomen om de samenwerking op te zoeken met één leasemaatschappij voor de aankomende jaren. Echter, ze zochten een onafhankelijke partij die hen in de contractuele fase kon begeleiden. De belangen van Espria mochten uiteraard niet “ondersneeuwen”.
Dus hebben wij een mantelovereenkomst opgesteld, tezamen met een Price Level Agreement en Service Level Agreement.
Inmiddels is de ondertekening een feit en zijn belangrijke afspraken ten gunste van Espria verzekerd voor de toekomst.
We zijn blij om voor Espria te mogen blijven werken. Jaarlijks gaan wij audits uitvoeren zodat prijsborging ontstaat en zodat we controle kunnen uitvoeren op het nakomen van afspraken.

Abiant
Onder Abiant Holding vallen verschillende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Abiant Uitzendbureau, MF Uitzendbureau en Man&Mach. Als gevolg van overnames in de afgelopen jaren werd er gewerkt met verschillende autoregelingen. Abiant Holding schakelde de hulp in van Fleet Resource om een belangrijke doelstelling te realiseren: een nieuwe centrale mobiliteitsregeling waarbij kostenbeheersing en CO2-reductie naar de toekomst toe verankerd zijn. Uiteindelijk werd de nieuwe mobiliteitsregeling een onderdeel van het beleidsstuk Mobiliteitsstrategie Abiant 2020-2025, dat wij geschreven hebben. In dit beleidsstuk zijn meetbare doelen gesteld voor 2025 en is er een roadmap bepaald, hoe daar te komen.

Wij zijn trots om voor mooie bedrijven te mogen werken. Wij brengen onze expertise in, maar bovenstaande succesvolle projecten zijn gebaseerd op teamwork met onze klanten. Wat een energie krijgen wij hiervan!
Deze energie ook voelen en meer te weten komen over onze consultancy- en adviesmogelijkheden? Neem contact op met René van der Laan via rene@fleetresource.nl of via 06-86861095.


× Kunnen we u helpen?