Privacybeleid

Privacy Statement

Het kan zijn dat Fleet Resource bij een bezoek aan deze website persoonsgegevens van u verzamelt. Fleet Resource acht het van belang dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verwerkingen van uw persoonsgegevens vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen, waardoor Fleet Resource deze niet worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt Fleet Resource u uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruiken en met welk doel.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Op de website van Fleet Resource staan contactformulieren. Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u invult en naar Fleet Resource verzendt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Fleet Resource biedt een nieuwsbrief aan waarmee Fleet Resource geïnteresseerden wil informeren over de producten en/of diensten van Fleet Resource. Door het invullen van uw e-mailadres wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de mailinglist. Elke nieuwsbrief die u ontvangt bevat een link zodat u de mogelijkheid heeft om u af te melden. Indien u zich afmeld dan wordt u verwijderd van de mailinglist van Fleet Resource.

De volgende gegevens verzamelt Fleet Resource:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doeleinden

Fleet Resource verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • Per post, per e-mail of per telefoon contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden.
  • U een nieuwsbrief toe te zenden.

Wenst u bovengenoemde mailings niet te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Fleet Resource via info@fleetresource.nl. Fleet Resource zorgt er dan voor dat u de betreffende mailings niet meer ontvangt. Fleet Resource verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doelstellingen. Fleet Resource kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Fleet Resource draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen.

Cookies

Fleet Resource maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Fleet Resource gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van Fleetresource.nl. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het bezoeken van websites geen cookies ontvangt. Dit kan echter wel het functioneren van de website aantasten.

Externe Links

De website van Fleet Resource kan links naar andere websites bevatten. Fleet Resource is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Fleet Resource raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaring van deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2017. Fleet Resource behoudt zicht het recht voor om, zonder u daarvan in kennis te stellen, deze privacyverklaring wijzigen. Om die reden raadt Fleet Resource u aan om van tijd tot tijd de privacyverklaring van Fleet Resource te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze privacyverklaring kunt u een e-mailbericht sturen naar info@fleetresource.nl.

Sollicitatieformulier

Privacy