Nieuws
Het laatste nieuws lezen?

Fleet Resource – terugblikken en vooruit kijken

19 december 2023 / Nieuws

Het nieuwe jaar is in aantocht en daarom blikken wij graag kort terug op 2023. Wederom een jaar met prachtige resultaten en mooie cijfers. Een aanzienlijke omzetgroei van 38% ten opzichte van 2022.
Nog meer leuke weetjes over 2023:

  • Het aantal klanten wagenparkbeheer is gegroeid naar 151 bedrijven met vloot van 3.086 voertuigen.
  • in 2023 zijn er onder ons beheer 661 auto’s afgeleverd en hebben we via LeaseSwap 141 Swaps gerealiseerd.
  • in 2023 hebben we 14.314 externe telefoontjes opgenomen en hebben we 13.777 extern naar buiten gebeld.
  • Maarten heeft het langste telefoongesprek gevoerd van maar liefst 78,6 minuten. Dit was met de Belastingdienst (wachtstand 😉 ).
  • Nigel heeft het meeste de telefoon opgenomen (1.631 keer) en André heeft het meeste naar buiten gebeld (1.620 keer).

2024 – een blik vooruit
Welke belangrijke zaken gaan veranderen in 2024 en daarna? Een opsomming:

Aanpassing motorrijtuigbelasting (MRB)
Vanaf 1 januari 2024 stijgt de motorrijtuigbelasting met 9,9% voor alle conventionele brandstofsoorten en motorrijtuigen. Voor bestelauto’s komt daar nog eens 4,54% bij, samen met een gemiddelde stijging van EUR 2,68 in provinciale opcenten.
Er zijn enkele uitzonderingen voor plug-in hybride auto’s en volledig elektrische auto’s, waarbij kortingen en vrijstellingen tot en met 2024 gelden. Deze wijzigingen zullen worden doorgevoerd op uw lopende contracten.

Wijzigingen fiscale bijtelling
In 2024 blijven de bijtellingspercentages ongewijzigd. Voor benzine, diesel en plug-in hybride auto’s blijft de bijtelling 22%. Elektrische auto’s behouden een bijtelling van 16% tot een fiscale waarde van EUR 30.000, daarboven geldt een bijtelling van 22%.

Nieuwe BPM-tabel vanaf 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 wordt een nieuwe BPM-tabel van kracht, waarbij de BPM per gram CO2 stijgt. Dit kan leiden tot een procentuele stijging van de leaseprijs voor auto’s met dezelfde CO2-uitstoot in 2024. Elektrische auto’s blijven tot eind 2024 BPM-vrij.
Indien u in 2023 auto’s heeft besteld, kan de BPM wijzigen als de auto’s in 2024 worden afgeleverd, wat invloed kan hebben op de leaseprijs.

Stijging cascobijdrage
Per 1 januari 2024 wordt de cascobijdrage bij veel leasemaatschappijen verhoogd, wat resulteert in een maandelijkse stijging van de leaseprijzen. Deze stijging wordt gerechtvaardigd door factoren zoals hogere onderdelenprijzen, kostenverhogingen voor schadeherstel en toegenomen complexiteit van auto’s.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit
Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om het zakelijke en woon-werkverkeer van hun werknemers te rapporteren. Dit dient als onderdeel van een initiatief om 1,5 megaton CO2-winst te behalen in 2030.

BPM grijs kenteken vanaf 1 januari 2025
Vanaf 1 januari 2025 komt de vrijstelling van BPM bij aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto te vervallen. Ondernemers zijn dan verplicht BPM te betalen, bepaald door de CO2-uitstoot. BPM-vrijstelling blijft gelden voor emissievrije bestelwagens.
Als uw leasecontract voor bedrijfsauto’s eindigt in 2024 of 2025, overweeg dan tijdig vervanging gezien de langere levertijden en het beperkte budget voor de Subsidieregeling Elektrische Bedrijfsauto’s (SEBA), die in 2024 afloopt.
Wij helpen u hier graag mee!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024 toe!
Met succesvol wagenparkbeheer kun je veel geld en tijd besparen en om die reden hebben wij al onze doelstellingen in 2023 ruim behaald.
Enorm trots dat we met ons team in staat zijn om met ondernemerschap en eigenaarschap dimensie te geven aan onze dienstverlening.


Wij willen onze collega’s en onze relaties hartelijk bedanken voor het vertrouwen en loyaliteit. We hebben heel veel zin in 2024, waarin we samen vast en zeker weer veel moois gaan bereiken 🚀!

× Kunnen we u helpen?